OMWONENDEN

We hebben de direct omwonenden inmiddels per brief geïnformeerd. De brief is eind maart/begin april bezorgd bij de omwonenden die binnen het ‘direct omwonenden gebied’ vallen.

Naast algemene informatie over de beide evenementen, vindt u in de brief de toegangscode en een uitleg om de omwonendentickets te bestellen. U kunt de omwonenden tickets (zowel voor Dance4Liberation, als voor Kingdance) bestellen via kingdance.nl/omwonenden.