HUISREGELS

 • Legitimatie verplicht

 • Verboden eigen eten en drinken mee te nemen.

 • Het in bezit hebben of het gebruiken van (soft)drugs is ten strengste verboden. Er is een Zerotolerance beleid van toepassing.

 • U betreedt het evenemententerrein op eigen risico. De organisatie erkent geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

 • Het evenemententerrein is voorzien van camerabewaking.

 • U dient aanwijzingen op te volgen van al het (beveiliging)-personeel.

 • Gevaarlijke voorwerpen worden ingenomen (incl. deodorant en parfums).

 • Bezoekers die onder kennelijke invloed van drugs en of overmatig drankgebruik  verkeren zullen van het terrein worden verwijderd.

 • Bezoekers dienen zich niet schuldig te maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en/of discriminatie. 

 • Geen beledigende, racistische, veroordelende kleding/uitingen. Ook is het niet toegestaan om in kleding te komen die je als groep herkenbaar maakt. 

 • Het is verboden zich op te houden buiten de aangegeven gebieden.

 • Agressief gedrag en/of het uiten van beledigende taal tegen over het personeel en/of bezoekers wordt niet getolereerd.

 • Bij vernieling van eigendommen of het ontvreemden hiervan volgt verwijdering van het terrein. 

 • Verboden te flyeren.

 • Bij ernstige overtredingen wordt de politie ingeschakeld.

 • De organisatie behoudt zich het recht een ieder de toegang tot het evenement te weigeren. 

 • Als U het evenemententerrein verlaat kunt u niet meer (gratis) het evenemententerrein weer op.

 • Gebruik en verkoop van lachgas is verboden..

 • Het doorgeven van alcohol aan minderjarigen is verboden, op straffe van uitzetting.

 • Het nuttigen van alcoholische dranken is verboden onder de 18 jaar, op straffe van uitzetting.